Alfa Hemtjänst
Vi erbjuder omsorgs- och serviceinsatser i hela Halmstad och Laholms kommun


Vår kompetens gör att du väljer vår omsorg.


Sjukvård

Omsorg- och serviceinsatser samt delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller dietist.

Erfarenhet

Målet är att verksamheten bygger på relationen mellan kund och personal. Att den som hjälper har kunskap om kundens livssituation och önskemål så att stödet kan ges med flexibilitet, inlevelse och skapa välbefinnande hos kunden.

Personligt

Detta uppnår vi genom en hög personalkontinuitet där vi alltid strävar efter att kunden får samma personal. Ett respektfull bemötande präglar vårt arbete och den enskilde har ett direkt inflytande över sina dagliga rutiner med ändamålet att livskvaliteten behålls.

Din säkerhet

  • Speciella krav kommer att bemötas med kunskap och erfarenhet.
  • Alla våra medarbetare omfattas av tystnadsplikt.
  • För att du ska känna dig trygg, bär vår personal ID-brickor samt väl synlig namnskylt.


Halmstad

Telefon: 035-100101
E-post: info@alfahemtjanst.nu

Adress
Österängsgatan 50, 30253 Halmstad

Laholm

Telefon: 0430-10342
E-post: laholm@alfahemtjanst.nu

Adress
Idrottsgatan 4, 31275 Våxtorp


Telefontider
07:00 - 19:00
Alla Dagar